زمان خواستگاری کلی سوال برایتان پیش می آید که اگر دسته بندیشان نکنید، ممکن است فراموش کنید. بنابراین سوالهای خواستگاری را براساس اهداف دسته بندی کنید.

اهداف ازدواج باید تمام حوزه های رابطه بین زن و شوهر را پوشش دهد. برای هر هدف، تعدادی سوال نمونه در اینجا آمده است که باز هم می توانید با توجه به رابطه خودتان سوالات مهم دیگری را اضافه کنید یا بعضی ها را که به نظرتان مهم نیستند حذف کنید.

خصوصیات اهداف قرارداد ازدواج

فقط باید اهدافی را در قراردادتان بنویسید که هر دو نفرتان آنها را قبول دارید و دنبال آن هستید.
قرارداد اهداف ازدواج را در جای امنی بگذارید و هر سال آن را مرور کنید. ممکن است بخواهید در مرور سالانه بعضی اهداف را اصلاح کنید و اهدافی را معین کنید که در سال پیش رو باید به آنها برسید. اهداف ازدواج باید بلندمدت باشند اما باید آنقدر عمومی باشند که دست زن و شوهر را به اندازه کافی باز بگذارند و به آنها آزادی عمل بدهند. اهداف سالانه را می توانید براساس این اهداف خاص تر و کوتاه مدت تر تعریف کنید؛ طوریکه به زن و شوهر، انگیزه بدهد که بتوانند در طول یک سال با موفقیت به همه آنها دست پیدا کنند. اهداف ازدواج باید طوری طراحی شوند که تمام موضوعات اساسی طرفین را پوشش دهند اما بااین حال باز هم می توان این اهداف را طوری تعمیم داد که تمام رفتارهای انسانی را دربر بگیرند.

برای حمایت از هم بپرسید

چطور از یکدیگر بهتر حمایت کنیم؟
چطور با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم؟
چطور به هم «وابستگی درونی» پیدا کنیم؟
چطور صمیمیت متقابل را در رابطه مان پرورش بدهیم؟
در رابطه مان چقدر «آزادی» داریم؟
قرار است ازدواج مان چقدر طول بکشد؟
رابطه مان را در سالهای آتی چطور پرورش خواهیم داد؟
اگر رابطه مان «بیمار» شد مجاز به کدام اقدامات «افراطی» هستیم؟

برای حل مشکلات بپرسید

در رابطه ما، رویکرد به مسائل چگونه است؟
از کدام الگوی حل مسئله استفاده می کنیم؟
اگر یکدیگر را آزردیم، چطور از دل هم دربیاوریم؟
چطور با هم دعوا کنیم؟
چطور دعواهای مان را مهار کنیم که بتوانیم به راه حل مناسب دست پیدا کنیم؟
چقدر آزادی عمل به همدیگر می دهیم تا جنگ و دعوا را در رابطه مان پیش ببریم؟
اگر جنگ و دعوایمان از حد خارج شد در چه نقطه ای باید به جست وجوی کمک برویم؟
چطور یکدیگر را تشویق کنیم که مهارت حل مسئله را بهتر یاد بگیریم؟
آیا توافق داریم که می توانیم با هم توافق نداشته باشیم؟
چه تمهیداتی را پیش بینی می کنیم تا مطمئن شویم در هر دعوا و مرافعه ای هر دو نفر «برنده» هستیم؟

برای رشد زندگی فردی بپرسید

چطور می توانیم مطمئن شویم که در این رابطه هر دو نفرمان رشد می کنیم؟
چقدر آزادی داریم که برای نیازهای رابطه مان مسئولیت مشترک یا فردی بپذیریم؟
چطور می توانیم مطمئن شویم که فردیت مان در رابطه حل و ناپدید نمی شود؟
چقدر آزادی داریم که شخصیت مان را در رابطه بروز دهیم؟
چطور می توانیم از شخصیت فردی و منحصربه فردمان استفاده کنیم تا به یکدیگر و رابطه مان کمک کنیم تا رشد کند؟
اگر یکی یا هر دو نفرمان احساس کند که دارد در این رابطه خفه می شود یا نمی تواند رشد کند چه اقداماتی خواهیم کرد؟
چه اقداماتی باید انجام بدهیم که در زندگی مان از «خستگی مفرط» پیشگیری کنیم؟
چه اقداماتی باید انجام بدهیم که در زندگی مان از «روزمرگی» پیشگیری کنیم؟

برای اهداف مالی بپرسید

هر کدام مان چه اهداف شغلی داریم؟
مشکلات زودگذر یا ماندگار را چگونه حل می کنیم؟
چطور می خواهیم در ارتقای شغلی به یکدیگر کمک کنیم؟
می خواهیم چه نقش «اجتماعی» داشته باشیم؟
چقدر آموزش اضافی و ادامه تحصیل را حمایت خواهیم کرد؟
چه جور خانه ای نیاز داریم؟ چطور مبلمانی برای آن می خریم؟ دوست داریم در چه محل های زندگی کنیم؟
دوست داریم چه خودرویی داشته باشیم؟
چه چیزهای دیگری می خواهیم و لازم است که داشته باشیم؟
چطور پول مان را خرج خواهیم کرد؟
چقدر متعهد هستیم که بودجه ریزی خاصی را دنبال کنیم؟
قبضها از حقوق چه کسی پرداخت خواهد شد؟
چه کسی مسئول خرید مایحتاج روزانه است؟ چه کسی چیزهای تجملی را می خرد؟
توافق مان برای بیمه، پس انداز، سرمایه گذاری، بازنشستگی و امنیت مالی چیست؟

برای اهداف خانوادگی بپرسید

خانواده همسر و بقیه فامیل چه نقشی در زندگی ما دارند؟
آیا قرار است بچه دار بشویم؟ چه موقع؟ چند تا؟
چرا قرار است بچه دار بشویم؟ آیا به فرزندی پذیرفتن یک بچه جایگزین مناسبی برای بچه دار شدن خودمان است؟
چطور بچه ها را با زندگی 2نفرهمان تطبیق بدهیم بدون اینکه لحظاتی را که با هم داریم از دست ندهیم؟
چطور بچه ها را تربیت خواهیم کرد؟ کدام الگوی فرزندپروری را دنبال خواهیم کرد؟
فرزندانمان چطور تحصیل خواهند کرد؟
چگونه مسائل مذهبی، مسئولیت پذیری و ارزشهای اخلاقی را به فرزندانمان یاد می دهیم؟
با وجود بچه ها چطور زندگی خانوادگی را پیش می بریم؟
ما در نقش الگوی پدر و مادری مسئول، چگونه عمل خواهیم کرد؟
چطور خودمان را برای موقعیت های اضطراری و بحرانی که ممکن است برای بچه ها پیش بیاید آماده می کنیم؟

چه سوالهایی در جلسه خواستگاری پرسیده اید یا میخواهید بپرسید؟