اگر داماد عصبانی است و مدام از کوره در می رود روش های آرام کردن او را یاد بگیرید. داماد عصبانی میتواند زندگی را به کامتان تلخ کند.

اگر نامزدتان تابه حال نتوانسته خشم خودش را مهار کند، شما می توانید کمک کنید تا در این کار موفق شود. بعضی ها خیلی سریع خشمگین می شوند و فرصتی ندارند فکر کنند، کدام کار درست و کدام کار غلط است. علت خشم هرچه باشد باید یاد بگیرید آن را مدیریت کنید. اگر شما همیشه در معرض خشمگین شدن های بی امان همسر آینده تان قرار می گیرید، باید به او یاد دهید خشمش را مدیریت کند. راهکارهای پیش رو در چنین موقعیت هایی به کارتان می آیند.

موضوع صحبت را عوض کنید

هر وقت نامزدتان از دست شما خشمگین شد، سعی کنید موضوع صحبت را عوض کنید. به این ترتیب موفق خواهید شد، توجه او را از موضوع خاصی که موجب عصبانیتش شده، منحرف کنید.

یاد بگیرید که خودتان آرام بمانید

سعی کنید وقتی نامزدتان عصبانی می شود آرامش خودتان را حفظ کنید و خودتان هم شروع به داد زدن نکنید، زیرا اگر شما هم در عصبانیت با او همراهی کنید دیگر امکان ندارد که بتوانید همسر خشمگین تان را آرام کنید.

ورزش کنید

در یوگا چند تمرین مخصوص مهار خشم وجود دارد. برخی از این تمرین ها را یاد بگیرید و وقتی اوضاع آرام است آنها را به همسرتان هم یاد دهید تا بتواند در چنین مواقعی خودش را آرام کند.
موسیقی آرامش بخش پخش کنید.اگر واقعا می دانید نامزدتان از چه آهنگ هایی خوشش می آید و کدام آهنگ ها او را آرام می کنند، می توانید موسیقی آرامش بخشی برای او پخش کنید تا آرام شود.

نماز بخوانید و دعا کنید

نماز خواندن یا دعا کردن اثر آرام کننده سریعی دارد. به همسرتان بگویید که به خداوند توکل کند و او را تشویق کنید نماز بخواند. مراقبه هم می تواند کمک کند تا همسرتان خشم خودش را مهار کند.

ببخشید و فراموش کنید

اگر همسر آینده تان مدام در روابط خانوادگی تان با مشکلاتی روبه رو می شود، وظیفه شماست که او را درک کنید و پندهای درستی در اختیار او قرار دهید.

از آدمهای بی اعصاب دوری کنید

اگر نامزدتان از دست دیگران عصبی و خشمگین می شود به او بگویید که با این آدمهای خشمگین معاشرت نکند.

شاید شما راهکار بهتری برای کنترل خشم همسرتان داشته باشید. در این صورت به ما هم بگویید.