12 عکس

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

به مناسبت شب یلدا در دفتر مجموعه نوعروس گردهمایی دوستانه ای با حضور همکاران بخش های مختلف برگزار شد.

به مناسبت شب یلدا در دفتر مجموعه نوعروس گردهمایی دوستانه ای با حضور همکاران بخش های مختلف برگزار شد. تشریفات بین المللی پارت زحمت دیزاین و سفره آرایی و تزئین سفره شب یلدا را برعهده داشتند .

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

آلبوم جشن یلدای مجموعه نوعروس در سال 1393

لطفا کمی صبر کنید...