12 عکس

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

بهار و تابستان فصل مهمانی‌هاست. اگر با نامزدتان یا همسرتان دائم به مهمانی‌های غیررسمی عصرانه و شبانه دوست و فامیل دعوت می‌شوید و هر روز از خودتان این سوال مهم را می‌پرسید که "این آخر هفته چی بپوشم؟" نگاهی به این آلبوم عکس بیاندازید و با خیاطتان قرار ملاقات بگذارید.
آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

آلبوم عکسی از لباس های مجلسی پوشیده

لطفا کمی صبر کنید...