8 عکس

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

مروارید از آن دست هدایایی است که اغلب عروس ها آنرا می‌پسندند و دوست دارند که گردن‌بند یا گوشواره‌ای از این جنس در جعبه جواهراتشان داشته باشند. اگر تصمیم دارید زیرلفظی برای سرعقد بخرید (شاید هم می‌خواهید جوری به همسرتان بفهمانید که به یک زیرلفظی مرواریدی احتیاج دارید!!) نگاهی به اکسسوری‌های معرفی‌شده در این آلبوم بیندازید.
آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

آلبوم عکس زیرلفظی‌های مرواریدی

لطفا کمی صبر کنید...