5 عکس

آلبوم عکس گل سینه داماد

شاید یکی از چیزهایی که در جشن های عروسی کمتر به آن توجه می شود و گاهی در تدارکات جشن یادمان می رود؛ گلی است که قرار است آقای داماد به سینه اش بزند. بهتر است تا وقت دارید یک گل مناسب پیدا کنید چرا که در عکس ها بسیار به چشم می آید.
آلبوم عکس گل سینه داماد

آلبوم عکس گل سینه داماد

آلبوم عکس گل سینه داماد

آلبوم عکس گل سینه داماد

آلبوم عکس گل سینه داماد

لطفا کمی صبر کنید...