15 عکس

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

اسکار دلارنتا طراح مشهور آمریکایی 82 ساله که بر تن بسیاری از ستاره‌های هالیوودی، همسران سیاست مداران و برجسته‌ترین شخصیت‌های آمریکایی لباس پوشانده است.او از 18 سالگی اش پا به دنیای مد گذاشت.

شیوا شیبانی/ اسکار دلارنتا طراح مشهور آمریکایی 82 ساله که بر تن بسیاری از ستاره‌های هالیوودی، همسران سیاست مداران و برجسته‌ترین شخصیت‌های آمریکایی لباس پوشانده است. او به تازگی طراح لباس همسر جورج کلونی بوده است، دلارنتااز 18 سالگی اش پا به دنیای مد گذاشت،آخرین مجموعه 2015 دلارنتا با زیبایی و سادگی نشان همیشگی کارهایش همراه است.

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

آلبوم لباس عروس اسکار دلا رنتا بهار 2015

لطفا کمی صبر کنید...