15 عکس

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

کارولینا هررا طراح فشن با تابعیت آمریکایی و ونزوئلایی است. طرح های شیک او به خاطر سادگی مشهورند. او از زمان ژاکلین کندی تا به امروز برای بانوان اول آمریکا از جمله میشل اوباما لباس دوخته است.
آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

آلبوم لباس عروس کارولینا هررا بهار 2015

لطفا کمی صبر کنید...