19 عکس

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح آمریکایی

«اسکار دلارنتا»، طراح مشهور آمریکایی که بر تن بسیاری از ستاره‌های هالیوودی، همسران سیاست مداران و برجسته‌ترین شخصیت‌های آمریکایی لباس پوشانده است، بیشتر از 82 سال دارد اما طراوات و تازگی در کارهایش به چشم می‌خورد، طراوتی که شاید در کارهای کمتر طراحی بتوانید نظیر آن را بیابید.

آلبوم لباس‌ عروس 2014 «اسکار دلارنتا»، در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد اما همین سادگی به خاص بودن طرح‌ها کمک فراوانی کرده است. بیشتر این لباس‌ها به رنگ عاج هستند و تورهای کارشده روی آنها، مهم‌ترین ویژگی‌شان محسوب می‌شوند.

,

آلبوم لباس‌ عروس 2014 «اسکار دلارنتا»، در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد اما همین سادگی به خاص بودن طرح‌ها کمک فراوانی کرده است. بیشتر این لباس‌ها به رنگ عاج هستند و تورهای کارشده روی آنها، مهم‌ترین ویژگی‌شان محسوب می‌شوند.

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

آلبوم لباس عروس 2014؛ «اسکار دلارنتا» طراح مشهور آمریکایی

لطفا کمی صبر کنید...