12 عکس

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن هیلی پیج

این مجموعه لباس عروس در سال 2016 بسیار تحسین شد

طراح جوان هیلی پیج کالکشن زیبای 2016 خود را در حالی روانه دنیای مد کرده که با نگاهی به گذشته او می توان به قدرتش در طراحی لباس اشاره کرد. وی در زمان تحصیل خود برای نینا گارسیا مدیر معروف مجله Elle به طراحی لباس پرداخته و شهرت امروز خود را مدیون تلاش گذشته خود است. در حال حاضر او به عنوان طراحی خلاق در دنیا شناخته میشود.
آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

آلبوم لباس عروس 2016 کالکشن "Hayley Paige"

لطفا کمی صبر کنید...