16 عکس

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

شما هم با کفش پاشنه بلند مشکل دارید؟به نظر من که راه رفتن در طول روز یا یک مراسم یا از همه مهمتر جشن عروسی خود آدم با کفشهای پاشنه بلند خیلی سخت باشد.ولی وقتی برندی کفش های راحتی تولید کند تا خانوم ها با پوشیدن آن احساس خوبی داشته باشند ، نکته قابل تقدیری است.این آلبوم کفش های زیبا را از دست ندهید.شاید مدل این کفش ها کاملا هماهنگ با لباس شب یا عروسی شما باشد.
آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

آلبوم کفش های برند" Hey Lady" برای مشکل پسندان

لطفا کمی صبر کنید...