ازدواج موقت برای کسایی که نمیتونن ازدواج دائم داشته باشن خوبه یا بد؟؟؟

لطفا کمی صبر کنید...