ازدواج گروه خون ab با گروه خون b

ایا گروه خونی ab میتواند با b ازدواج کند ؟
پاسخ

سلام

لازم است قبل از ازدواج آزمایش های خون و ژنتیک برای مشاوره فرزندآوری داده شود.

اما در هر حال، هر دو گروه خونی می توانند با هم ازدواج کنند. مساله در خصوص فرزند است.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...