9 عکس

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

آیا می دانید باید با توجه شکل بدنی تان لباس عروس انتخاب کنید تا بتوانید در آن بدرخشید؟ در صورتی که زیباترین و گران ترین لباس عروس را بدون توجه به این فاکتور بسیار مهم انتخاب کنید، فقط پولتان را دور ریخته اید، در حالیکه گاهی با یک انتخاب درست و حتی صرف مبلغ کمتر می توانید حسابی در لباس عروسی تان بدرخشید. یادتان باشد یقه یکی از مهمترین فاکتورهای هر لباس عروسی است. در این آلبوم چند مدل یقه برای لباس عروس را به شما پیشنهاد می دهیم، کدام یقه را می پسندید و به شما می آید؟
بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

بالا تنه کدام لباس عروس را می پسندید؟

لطفا کمی صبر کنید...