چاقی شکمی مشکل خیلی از آقایان است؛ ولی وقتی این آقا قرار است تا یکماه آینده لباس دامادی بر تن کند بایستی فکر اساسی برای این چاقی بکند

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.


تحریریه نوعروس / میستانه تابش: اگر فقط یک ماه برای خداحافظی با شکم چاق تان فرصت دارید و اصلا نمی دانید که از کجا و چطور شروع کنید، این برنامه سی روزه ورزش شکم را جدی بگیرید. این برنامه بر پایه چهار ورزش قدرتی پلانک، پلایک یک طرفه، کرانچ و دوچرخه طراحی شده و به شما کمک می کند تا شکمی خوش فرم، تخت و عروس پسند پیدا کنید. یک نوع از ورزش پلانک هست که دقیقا به روش شنای سوئدی انجام می شود اما پلانک یک طرفه کمی سخت است چون به جای دو دست و دو پا باید روی یک دست و یک پا قرار گرفته و بدنتان را بالا بکشید. کرانچ هم که شبیه دراز و نشست خودمان است با این تفاوت که بخش انتهایی کمر نباید از زمین فاصله پیدا کند.

برنامه 30 روزه رسیدن به شکم عروس پسند!

 

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
15 ثانیه پلانک
9 ثانیه پلانک یک‌طرفه
8 حرکت کرانچ
8 حرکت دوچرخه
 
18 ثانیه پلانک
12 ثانیه پلانک یک‌طرفه
10 حرکت کرانچ
10 حرکت دوچرخه
20 ثانیه پلانک
15 ثانیه پلانک یک‌طرفه
12 حرکت کرانچ
12 حرکت دوچرخه
 

 استراحت

 
25 ثانیه پلانک
18 ثانیه پلانک یک‌طرفه
15 حرکت کرانچ
15 حرکت دوچرخه
 
30 ثانیه پلانک
21 ثانیه پلانک یک‌طرفه
18 حرکت کرانچ
18 حرکت دوچرخه
 
35 ثانیه پلانک
24 ثانیه پلانک یک‌طرفه
20 حرکت کرانچ
20 حرکت دوچرخه
 

 استراحت

 
40 ثانیه پلانک
27 ثانیه پلانک یک‌طرفه
22 حرکت کرانچ
22 حرکت دوچرخه
 
45 ثانیه پلانک
30 ثانیه پلانک یک‌طرفه
25 حرکت کرانچ
25 حرکت دوچرخه
 
50 ثانیه پلانک
33 ثانیه پلانک یک‌طرفه
30 حرکت کرانچ
30 حرکت دوچرخه

 استراحت

 
55 ثانیه پلانک
36 ثانیه پلانک یک‌طرفه
35 حرکت کرانچ
35 حرکت دوچرخه
60 ثانیه پلانک
39 ثانیه پلانک یک‌طرفه
40 حرکت کرانچ
40 حرکت دوچرخه
65 ثانیه پلانک
42 ثانیه پلانک یک‌طرفه
45 حرکت کرانچ
45 حرکت دوچرخه

 استراحت

 

 

 

 
70 ثانیه پلانک
45 ثانیه پلانک یک‌طرفه
50 حرکت کرانچ
50 حرکت دوچرخه
 
75 ثانیه پلانک
48 ثانیه پلانک یک‌طرفه
55 حرکت کرانچ
55 حرکت دوچرخه
 
80 ثانیه پلانک
51 ثانیه پلانک یک‌طرفه
60 حرکت کرانچ
60 حرکت دوچرخه
 

 استراحت

 
85 ثانیه پلانک
54 ثانیه پلانک یک‌طرفه
65 حرکت کرانچ
65 حرکت دوچرخه
90 ثانیه پلانک
57 ثانیه پلانک یک‌طرفه
70 حرکت کرانچ
70 حرکت دوچرخه
95 ثانیه پلانک
60 ثانیه پلانک یک‌طرفه
75 حرکت کرانچ
75 حرکت دوچرخه

 استراحت

100 ثانیه پلانک
63 ثانیه پلانک یک‌طرفه
80 حرکت کرانچ
80 حرکت دوچرخه
 
105 ثانیه پلانک
67 ثانیه پلانک یک‌طرفه
85 حرکت کرانچ
85 حرکت دوچرخه
110 ثانیه پلانک
70 ثانیه پلانک یک‌طرفه
90 حرکت کرانچ
90 حرکت دوچرخه

 استراحت

 
115  ثانیه پلانک
73 ثانیه پلانک یک‌طرفه
95 حرکت کرانچ
95 حرکت دوچرخه
120 ثانیه پلانک
76 ثانیه پلانک یک‌طرفه
100 حرکت کرانچ
100 حرکت دوچرخه
تبریک می گوییم حالا وقتش شده که لباس دامادی بپوشید و با تناسب اندام بی نظیرتان دل عروس خانم را ببرید<

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.