14 عکس

جام عروس و داماد

برای جام مخصوص عروس و داماد میشود از ایده های کوچک ولی اجرایی مختلفی استفاده کرد . از تزئین جام با روبان و پارچه تا رنگ کردن و طرح لباس عروس و داماد . این جام را میتوان برای سر سفره عقد و یا مراسم شام استفاده کرد .
جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

جام عروس و داماد

لطفا کمی صبر کنید...