7 عکس

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

انتخاب حلقه نامزدی یکی از مهم ترین و دلچسب ترین هدیه های داماد به عروس است، حلقه ای که با هر بار نگاه به آن، عروس به یاد خاطرات شیرین و حس حال روزهای اول آشنایی خود می افتد و این حلقه برای همیشه نماد عشق آنها خواهد بود.
حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

حلقه صورتی برای نامزدی سال 2015

لطفا کمی صبر کنید...