شیر بها اصلن چی هست؟ از کجا اومده؟

در این صفحه میخوانید: ریشه وجود شیربها در مراسم خواستگاری

لطفا کمی صبر کنید...