برای درخشش در مهمانی شب لازم است از رنگ های پررنگ استفاده کنید.در این ویدئو با استفاده از رنگ های گرم مثل قرمز و طلایی آرایش متفاوت برای مهمانی شب زا یاد خواهید گرفت .