15 عکس

آلبوم: لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

مد امسال لباس عروس برند پرونویاس، مدل لباس عروس ماهی است، البته نوعی از لباس ماهی که روی باسن آن خیلی تنگ و جذب نیست و فقط پایین لباس از قسمت بالای زانو به پایین مقداری «فون» شده است. اگر سبک کلاسیک را می پسندید و هنوز لباس عروسی تان را انتخاب نکرده اید، این آلبوم را ببینید.
لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس دکلته مدل ماهی با تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس آستین بلند یقه قایقی با تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس یقه هفت با دامن مدل ماهی دنباله دار

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس یقه هفت با تور بلند

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس کار شده مدل ماهی با تور سربند

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با تور کوتاه دور نوار

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با دامن جلو چاک دار

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس یقه هفت با تور بلند ساده

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با تور بلند ساده

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با دامن چند طبقه و تور چند لایه

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس آستین کوتاه خامه ای با تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس یقه هفت با تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس مدل ماهی با دامن چین دار و تور بلند دور دانتل

لباس عروس بهار 2016 پرونویاس

لباس عروس کلاسیک با تور بلند ساده

لطفا کمی صبر کنید...