لباس عروس را چگونه نگهداری کنیم؟

پرسش: 6 ماه پیش عروسیم بود. لباس عروسیم رو خریدم. اما نمی دونم چجوری باید ازش نگهداری کنم؟ می ترسم تورهای اون زرد بشن.

لطفا کمی صبر کنید...