موی باز و یقه دکلته لباس عروس

پرسش: موهای فر و بلندی دارم. میخوام روز عروسی موهام رو باز بذارم. چه یقه ای برای موی باز بهتره؟

لطفا کمی صبر کنید...