همسرم مدام از من ایراد می‌گیرد!

پرسش : احساس میکنم شوهرم دوستم نداره و خانوادش رو به من ترجیح میده. حدود یک ساله عقد کردیم و سه ماه دیگه میریم خونه خودمون. چند شب پیش خیلی راحت بهم گفت که هیچوقت خانواده مو ول نمیکنم به تو بچسبم. خیلی دلم ازش پره. ازش بدم میاد. سر هر دعوایی حتی اگه خانوادش مقصر باشن بازم طرف اونارو میگیره و همیشه منو محکوم میکنه. تا میام یک کلمه بگم مامانت اینجور گفت دادو فریاد راه میندازه و عصبی میشه، ولی تا دلتون بخواد از من ایراد میگیره. مثلا یکیش اینه. میگه چرا میای خونمون ساکتی؟ تو باید شروع کنی با مامان بابام حرف بزنی! با این کاراش و حرفاش بیشتر از خانوادش متنفر شدم...
پاسخ

پاسخ: شما درباره مسائلی صحبت کردین که به همسرتون برمیگشت. من باید با ایشون صحبت کنم تا بتونم کمک کنم. پس تنها راهش اینه که همراه همسرتون به مشاور مراجعه کنین. با صراحت بهشون بگین که احساس می کنین نیاز به مشاوره دارین و اگر ایشون قبول نمی کنه، معناش اینه که برای شما ارزشی قائل نیست. اگر اصرار کردین و باز هم نتیجه نداشت، می تونین دیگران و بزرگترهایی که روی ایشون نفوذ دارن رو واسطه کنین. وقتی پای شما به مشاوره باز شد، اون وقت میشه به حل مشکل امیدوار بود.

###

لطفا کمی صبر کنید...