20 عکس

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

از لباس‌هایی با دامن‌های بزرگ گرفته تا لباس‌های تنگ که اندام عروس را به طور کامل در برمی‌گیرد، رنگ‌های مختلف و حتی غیرمعمول، هرگونه نشانه‌ای از الگوهای قدیمی را از بین برده‌اند. شما می‌توانید در ادامه 20 تا از زیباترین لباس‌های عروس این فصل را که طراحان مشهور آمریکایی و طراحان با استعداد اسپانیایی دوخته‌اند، ببینید.
گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

گلچین بهترین لباس عروس‌های 2013

لطفا کمی صبر کنید...