هرکدوم از ما معشوقه مون رو با یک اسم خاص توی گوشی ذخیره میکنیم. موقعی بهمون زنگ میزنه، از اون اسم یه حس خوب بهمون داده میشه.

نفس، عشق، میوه زندگی، عشقولی، زندگی، هناس، بانو، سایه سر، خانم گل، دلبرم، همسرم، فرشته، بانو...

شما با چه اسمی ذخیره کردین؟