آرایش مناسب پلک های افتاده

پرسش : گوشه چشم‌هام افتادگی داره. آیا امکان برطرف کردنشون هست؟ چه آرایشی به پلک‌های افتاده کمک می‌کنه؟

لطفا کمی صبر کنید...