12 عکس

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

بعد از انگشتر نشان، مهمترین قطعه جواهری که شاید تا آخر عمر با خانم ها بماند ، حلقه ازدواج است. البته مسلم است که این به دلیل ارزش معنوی و احساسی آن است و نه به خاطر ارزش مادی آن، و گاه جنس این حلقه می تواند از جنس چوب باشد. بله واقعا چوب!
آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

آلبوم حلقه ازدواج چوبی

لطفا کمی صبر کنید...