11 عکس

لباس عروس‌ مناسب اندام ساعت شنی

اگر شکل اندام تان شبیه ساعت شنی است و کمری باریک دارید و نمی‌دانید کدام مدل لباس عروس به شما می‌آید، لباس عروس‌های این آلبوم «نوعروس» را به دقت نگاه کنید. همه این لباس‌ها و طرح‌ها به طور اختصاصی برای بدن‌های شبیه ساعت شنی طراحی شده تا عروس‌خانم جلوه بیشتری داشته باشد.
آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

آلبوم عکس لباس عروس‌، مناسب اندام ساعت شنی

لطفا کمی صبر کنید...