19 عکس

آلبوم: ورودی عروس و داماد

ورودی عروس و داماد بخش مهمی از مراسم عروسی به حساب می آید. با تزیین ورودی عروس و داماد می توان زیبایی مراسم عروسی را دو چندان کرد

ورودی ای که عروس و داماد از آن عبور می کنند تا به جایگاه شان برسند پر از زیبایی و استرس است، وقتی با گام های آرام و لبخند، دست در دست وارد جشن می شوند و تمامی چشم ها آن ها را نگاه می کنند تنها چیزی که می تواند این زیبایی را 1000 برابر کند، تزیین خاص این ورودی است تا عروس و داماد از بین گل های پرپر شده و شمع های روشن عبور کنند و از بهترین شب زندگی شان لذت ببرند.
آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با تور به صورت سقف

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل های رز سفید و سرخابی

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل های سفید و تازه

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل های پرپر شده

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با یک عالمه گل و سبزه

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با چیدن گل ها به شکل نیم دایره

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل و شمع سفید

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با مخمل قرمز و گل های سفید

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل های تازه برای عروسی های فضای باز

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با برگ های پاییزی در باغ

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با فرش سفید و گل های سرخابی

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با درختچه و شمع و نور

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با چیدن گل ها به شکل کلمه «لاو»

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با گل و درخت های تزیین شده

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با طاق گل و گلبرگ های سفید

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با رزهای بنفش

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با شمع و گل سفید

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با چیدمان زیبای گل های پرپر شده

آلبوم ورودی عروس و داماد

تزیین ورودی عروس و داماد با انعکاس نور بر زمین

لطفا کمی صبر کنید...