9 عکس

آموزش طراحی حنا روی بدن

در این گالری نحوه طراحی حنا روی دست و پا به طور کامل توضیح داده شده است

نظرتان چیست که در روز حنابندان خودتان دست ها و پاهایتان را با حنا طراحی کنید و یک عروس خاص و زیبا باشید؟ انواع طرح ها، از ساده گرفته تا پیچیده را در این گالری ببینید و یاد بگیرید.
طراحی حنا؛ نقطه

طراحی حنا به شکل نقطه؛ از این نقطه ها در طراحی حنا هر جا که خواستید می توانید استفاده کنید، در این طرح نقطه ها کوچک تر و کوچک تر شده اند.

طراحی حنا؛ مارپیچ

طراحی حنا به شکل مارپیچ؛ از این مارپیچ ها می توانید برای پر کردن فضاهای خالی و یا ته طرح های پرچم گل استفاده کنید.

طراحی حنا؛ پرچم گل

طراحی حنا به شکل پرچم گل؛ این طرح برای پر کردن فضاهای خالی عالی است. 1- ابتدا مانند تصویر یک خط خمیده بکشید. 2- در ته خط یک دایره کوچک بکشید. 3- داخل دایره را پر کنید. 4- سپس مانند تصویر یک خط کوچک رو به بیرون از دایره بکشید.

طراحی حنا؛ ویرگول برعکس و مستقیم

طراحی حنا به شکل ویرگول برعکس و صاف؛ این طرح خیلی پر کاربرد است و برای طراحی گل، شکوفه و برگ از آن استفاده می شود. 1- یک نقطه بکشید.2- یک خط صاف از روی نقطه به سمت پایین بکشید.

طراحی حنا؛ گلبرگ

طراحی حنا به شکل گلبرگ؛ قبل از اینکه سراغ طرح گل برویم بهتر است اول کشیدن گلبرگ را یاد بگیرید. گلبرگ شبیه یک قلبِ نصفه است. 1و2- مانند عکس یک قلبِ نصفه بکشید. 3و4- قسمت بالا را کلفت تر کنید. 5- داخل گلبرگ دو ویرگول برعکس و صاف بکشید.

طراحی حنا؛ گل

طراحی حنا به شکل گل؛ تا به حال طرح های مارپیچ، ویرگول و گلبرگ را یاد گرفته اید. حالا برای اینکه طرح گل را بکشید باید همه آن طرح ها را ترکیب کنید. 1- یک طرح مارپیچ بکشید. 2- یک خط دیگر دور مارپیچ بکشید. 3- دور تا دور آن را مانند تصویر دالبر بکشید. 4- روی دالبرهای قبلی یک سری دالبر دیگر بکشید. 5- گلبرگ ها را بکشید. 6- قسمت بالایی گلبرگ ها را کلفت تر کنید. 7- داخل گلبرگ ها طرح ویرگول را بکشید.

طراحی حنا؛ شکوفه

طراحی حنا به شکل شکوفه؛ این طرح خیلی ساده است و می توانید به راحتی آن را بکشید. 1- یک نقطه بکشید. 2- یک طرح ویرگول برعکس صاف بالای آن بکشید. 3- دو طرح ویرگول دیگر کنار ویرگول اولی بکشید که از آن کمی کوتاه تر باشند. 4- طرح ویرگول را مانند عکس ادامه دهید و آن را کوتاه و کوتاه تر کنید.

طراحی حنا؛ برگ

طراحی حنا به شکل برگ؛ هر جا که گل باشد باید برگ هم باشد تا آن را زیباتر کند. 1- مانند تصویر، یک برگ بکشید. 2- خط ها را کمی کلفت تر کنید. 3- مانند تصویر، دو خط در وسط برگ بکشید. 4- مانند تصویر، خط های کج بکشید. 5- خط های کج را هر دو طرف برگ بکشید.

طراحی حنا؛ بته جقه

طراحی حنا به شکل بته جقه؛ از این طرح در طراحی های حنا خیلی زیاد استفاده می شود. 1- یک دایره کوچک بکشید. 2- مانند تصویر، یک خط خمیده بکشید. 3- این خط را مانند تصویر ادامه دهید و به انتها برسانید. 4- خط را کلفت تر کنید و داخل دایره کوچک را پر کنید. 5- داخل طرح را پر از مارپیچ کنید.

لطفا کمی صبر کنید...