آیا برای مهریه میشود اعضای بدن را انتخاب کرد؟

پرسش: میخواستم بدونم آیا خواهرم میتونه علاوه بر مقدار سکه تعیین شده برای مهریه، یکی از اعضای بدن داماد را هم جزو مهریه قرار بده؟
پاسخ

پاسخ: در پاسخ به سوال طرح شده، به این موضوعات توجه کنید:
1. مهریه باید مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای ارزش مالی و قابل تبدیل شدن به پول باشد. سکه بهار آزادی یا ملک یا حتی شاخه گل به دلیل اینکه قابل تبدیل شدن به وجه رایج است و ارزش مالی دارد، می تواند به عنوان مهریه تعیین شود.
2. اعضای بدن انسان به دلیل اینکه فاقد ارزش مالی است، تعیین آن به عنوان مهریه ممنوع است و امکان ثبت آن وجود ندارد.
3. در خصوص موارد محدودی که در گذشته به واسطه ضعف قانونی و اطلاع رسانی، اعضای بدن به عنوان مهریه تعیین شده بود، در زمان طلاق، دادگاه، معادل دیه آن عضو بدن را به عنوان مهریه تعیین کرده بود. برای مثال در موردی که خانمی، دو چشم همسرش را به عنوان مهریه قرار داده بود، دادگاه در زمان صدور طلاق، از آنجا که دیه دو چشم انسان معادل دیه کامل است، به اندازه یک دیه مهریه برای زن تعیین کرده و به همان میزان به وی پرداخته شده بود. حتی اگر شما جان شوهر را هم مهریه قرار بدهید، حداکثر مهریه به نرخ دیه امروز، معادل 190 میلیون تومان می شود که به اندازه 190 سکه خواهد بود؛ بنابراین بهتر است از همان ابتدا سکه را قرار دهید، تا هم از حمایت قانونی برخوردار باشید و هم به آسانی قابل وصول کردن باشد.
4. توصیه اخلاقی من به شما این است که نه مهریه بالا و نه تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه و نه سایر شرط و شروط قانونی، هرگز ضامن خوشبختی نبوده و نیست؛ زندگی بر پایه ایثار و گذشت باید شکل بگیرد نه بگیر و ببند های حقوقی!

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...