آیا در جشن نامزدی خانواده عروس به داماد هدیه میدن؟

لطفا کمی صبر کنید...