ادیت فیلم عروسی مطابق میل شما

دوست ندارم فیلم عروسیم پر از آهنگ و تصویرهای مونتاژ شده باشه. از طرفی میترسم شلخته از آب دربیاد. به نظر شما ادیت و تدوین فیلم بدون اضافه کردن این تصاویر خوب میشه؟

لطفا کمی صبر کنید...