ارثیه پدری پسر بزرگتر با امضا و شاهد قبول است؟

پرسش:اگه پدری دوتا پسر داشته باشه بعد ارث پسر بزرگ رو بده مثلا تو یه کاغذ خودش بنویسه و چند تا شاهد داشته باشه امضا کنن این از نظر قانونی قبوله؟

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

لطفا کمی صبر کنید...