ازدواج دختر با گروه خون AB+ با پسر با گروه خون A+

سلام با آقا پسری آشنا شدم که گروه خونی ایشون aمثبت هست و من abمثبت ما برای ازدواج مناسب هستیم؟
پاسخ

سلام

این سوال ازنظر زردی نوزاد شما دربدو تولد مطرح میشود که یکی از هفت آزمایش مهمی که دربدو تولد ازنوزاد گرفته می شود، گروه خونی مادر ونوزاد است و ناسازگاری خونی ناشی از گروه خونی شما و همسرتان خیلی شدید نیست اما تمام علل زردی نوزاد فقط در گروه خونی خلاصه نمی شود.

لطفا کمی صبر کنید...