ازدواج گروه خونی B منفی با گروه خونی B مثبت

گروه خونیBمنفی باBمثبت میتونن باهم ازدواج کنن؟
پاسخ

سلام ودرود
 اگر گروه خونی مادر B منفی و پدر B مثبت باشد گاها ناسازگاری Rh اتفاق میفتد که فرزند اول راگرفتار نمی کند،درحاملگی های بعدی تشدید می شود.

اغلب نوزاد در زمان تولد علامتدار است، البته در مادر Oمنفی شدیدتر دیده می شود.

حتما متخصص زنان واطفال را دربارداری و زایمان را در جزیان گروه خونی خود و همسرتان قراردهید، جدای از مساله گروه خونی از نظر سایر بیماریهای ژنتیکی وارثی که در خانواده های هرکدام از زوجین وجود دارد.

از بیماریهای مادرزادی قلبی، کلسترول وتری گلیسیرید بالا، انواع سرطان، تالاسمی و بیماریهای خونی و .... با متخصص ژنتیک درمیان بگذارید.

همین حالا قیمت منو تالار رو درخواست کن و برای بازدید تالار دلخواهت هماهنگ کن.

لطفا کمی صبر کنید...