ازدواج گروه خونیO مثبت با AB

گروه خونی oمثبت با ABمثبت میتواند با هم ازداوج کنن
پاسخ

از نظر گروه خونی، منعی وجود ندارد. مساله ای که هست در خصوص مباحث ژنتیکی و فرزندآوری است که باید پس از انجام آزمایش ها مشخص شود.

برای عروسی لوکس، شاد و دورهمی می تونی این لیست رو ببینی.

مطالب زیر در همین زمینه را بخوانید:

ازدواج گروه خونی O با گروه خونی AB
لطفا کمی صبر کنید...