از دست مادرشوهرم چیکار کنم؟

پرسش: با خانواده شوهرم بحثم شد.سر اینکه مادر شوهرم خیلی فضول بود و هرجا ما میرفتیم میخواست بدونه و اگرم من بعضی وقتا بهش نمیگفتم کجا بودیم و چیکار کردیم زنگ میزد به شوهرم از اون می‌پرسید. بعضی وقتا شوهرم جوابشو نمیداد بعد تیکه هاشو به من میپروند. یک روز هم زنگ زد گفت تو پسرمو ازم گرفتی و از تو میترسم و تو دروغگویی و هزار حرف دیگه. منم زنگ زدم به پدرشوهرم فک کردم اون عاقله جریانو بهش گفتم اون بدتر کرد و حق را داد به زنش.خلاصه به خانواده هامون کشید الان من نمیرم خونه پدرشوهرم اینا شوهرم خونه ما میاد ولی گفت اگه تو نیای منم دیگه نمیام. یه روزم زنگ زدند به شوهرم گفتند ما فلان جا تفریحیم بیاین ولی من نرفتم شوهرمم نرفت با اینکه منو کلی دعوا کرد و گفت منم دیگه نمیام خونتون. اصلا اینا تو زندگی من نباشن راحت ترم اصلا میبینمشون سردرد میگیرم.

همین حالا از بهترین آتلیه های عروس تهران درخواست قیمت کن.

لطفا کمی صبر کنید...