اگر بعد از نزدیکی خونریزی دارید

پرسش: بعد از نزدیکی سوزش دارم و چند قطره خون هم از واژن خارج می شه. چه مشکلی می تونه باشه؟

لطفا کمی صبر کنید...