دور چشم هایم سیاه است!

پرسش: دور چشم‌هام خیلی گود و سیاهه می‌ترسم روز عروسی زشت بشم؛ آیا راهی برای اصلاح این مشکل وجود داره؟

لطفا کمی صبر کنید...