تاج مناسب برای مدل موی ساده

پرسش: قدی بلند و اندامی پر دارم. میخوام لباس دکلته بپوشم. آرایش موهام رو ساده انتخاب کردم. اما نمیدونم چه مدل تاجی انتخاب کنم تا با سادگی موهام هماهنگ باشه؟

لطفا کمی صبر کنید...