با طولانی شدن نامزدی دارم عذاب میکشم

پرسش: حدود ٢ سال و نیم نامزد هستم به دلیل مشکلاتی از قبیل مسکن، درس تمام نشده نامزدی ام طول کشیده و خیلی خسته شدم در این مدت نامزد من اکثرا میاد خونه ما و شب را هم میموند اما دیگه از این وضع خسته شدم، من خودم شاغل هستم و دندانپزشک تک بچه خانواده هستم، خیلی اذیت میکشم وقتی میبینم کسایی که دیرتر از من نامزد شدن ولی رفتن سر خونه و زندگیشون هر از گاهی فکر طلاق میکنم اما میترسم از طلاق چون شهرمون کوچیکه و من انسان ضعیفی هستم زود خودم و میبازم ،در این مدت خیلی قهر و آشتی هایی داشتیم از طرف نامزدم فقط یکی دو مورد آشتی از طرف ایشون بود بقیه اولین اقدام آشتی از من بود خیلی ضعیفم تحمل قهر رو اصلا ندارم من که قهر میکنم مادر و پدرم بیشتر عذاب میکشن چطوری محکم باشم؟ و اینکه یکی از خواهرهای نامزدم تو همه چیز دخالت میکنه و حسود منه و من وقتی به نامزدم میگم ناراحت میشه که چرا به خواهرش اینجور میکنه خیلی دوس داره خواهرشو و خیلی بدبخت شدم احساس خوشی و شادی ندارم چیکار کنم.

لطفا کمی صبر کنید...