برطرف کردن غبغب با آرایش

پرسش : صورت گرد و غبغب دارم. خواستم بدونم غبغب با گریم رفع می شه به طوری که توی عکسا مشخص نباشه؟

لطفا کمی صبر کنید...