نحوه ورزش کردن بعد از زایمان

پرسش: من حدود 3 ماهه زایمان کردم. می خواستم بدونم ورزش هایی مثل دراز نشست یا طناب زدن رو میتونم شروع کنم؟
پاسخ

پاسخ: به خانم هایی که زایمان می کنند توصیه می کنیم ورزش را زود شروع نکنن. وقتی هم که شروع میکنن آرام آرام و با نرمش همراه باشد. در حال حاضر شما می تونید با حدودا نیم ساعت نرمش آغاز کنین و بعد دراز و نشست برید. به نظرم از 20 دراز و نشست شروع کنید بهتره. سریع نباید به حرکات سنگین بپردازید.

لطفا کمی صبر کنید...