به نظرتون واجبه آدم آینه شمعدون بگیره؟

لطفا کمی صبر کنید...