تاجی مناسب صورت کشیده با پیشانی بلند

پرسش : دختری هستم23ساله که چند ماه دیگه مراسم عروسیمه. من صورت بیضی شکلی دارم و پیشونیمم بلنده. به نظر شما چه تاجی به من میاد؟ لطفا راهنماییم کنین.

لطفا کمی صبر کنید...