تاج خوابیده مناسب صورت های کشیده

پرسش : صورتم کشیده است به نظر شما چه مدل تاجی بهتر است در جشن عروسی استفاده کنم.
پاسخ

پاسخ: تاج فرحی ظریف یا کار خوابیده که مد این ماه هم هست، برای شما مناسب خواهد بود البته می توانید از تاج خوابیده هم استفاده کنید تاجی بسیار ظریف و اروپایی که فقط نما داشته باشد.

لطفا کمی صبر کنید...