تاج خوابیده مناسب صورت های کشیده

پرسش : صورتم کشیده است به نظر شما چه مدل تاجی بهتر است در جشن عروسی استفاده کنم.

لطفا کمی صبر کنید...