تعیین مفاد دفتر بله برون توسط پدر داماد یا عروس

باسلام دفتر بله یرون و مفاد اون رو پدر داماد مینویسد و پدر عروس فقط امضا میکند؟
پاسخ

با سلام

تنظیم دفتر بله برون بستگی به عرف دارد؛

این دفتر در هرحال فاقد ارزش حقوقی است و تنها آنچه در سند رسمی ازدواج در محضر ثبت می شود، دارای ارزش و اعتبار است.

موفق باشید

لطفا کمی صبر کنید...