جای بخیه با گریم پوشانده می شود؟

پرسش : متاسفانه روی پیشونیم جای 12 تا بخیه مونده. نه زمان و نه پول جراحی پلاستیک رو ندارم. میخواستم بدونم با گریم برطرف می شه؟

لطفا کمی صبر کنید...