Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics

حق طلاق را برای ازدواج قبول کنیم؟

پرسش: برادر من قصد ازدواج از طریق خواستگاری با دختر خانمی را دارد که این دختر خانم خیلی علاقمند به برادرم شده ولی پدر دختر خانم خواهان حق طلاق برای دختر است. شرایط تحصیل مالی شغلی سنی تیپ و قیافه برادرم همه خوب است. نظر شما چیست؟ در این مورد آیا باید شرط گذاشت مثلا حق طلاق با دختر در صورت ازدواج مجدد پسر یا اصلا نباید قبول کرد؟
پاسخ

پاسخ : 1. آن چه که به عنوان حق طلاق از آن یاد میشود در واقع وکالت زن از طرف شوهر برای طلاق خود است. از آنجایی که طلاق حق مرد است، مرد میتواند ضمن عقد نکاح یا به واسطه قرارداد جداگانه ای، زن را وکیل در طلاق کند.
2. در 12 بند از شروط چاپی ضمن عقدنامه، این پیش بینی صورت گرفته است تا در مواردی مانند اعتیاد زوج، محکومیت زوج به حبس، ازدواج مجدد یا غیبت طولانی شوهر، زن وکیل شوهر در مراجعه به دادگاه و طلاق خود باشد.
3. مرد ضمن عقد نکاح می تواند زن را بدون قید و شرط وکیل در طلاق کند، این قید همان چیزی است که در اصطلاح عامه از آن، به عنوان «حق طلاق» یاد میشود اما در واقع وکالت شوهر به زن برای طلاق است.
4. اینکه قید وکالت در طلاق، در ضمن شروط عقدنامه گنجانده شود یا نشود، بستگی به اراده و خواست طرفین دارد و کسی را نمی توان مجبور به پذیرش یا عدم پذیرش شروط کرد، به نظر این حقیر، پذیرفتن همان 12 بند چاپی مندرج در سند نکاح نامه از سوی پسر کافی است و پذیرش شرط جداگانه ای برای وکالت در طلاق، لازم نیست.
5. هدف از شرط و شروط ضمن عقد نکاح این نیست که حتما زندگی به طلاق ختم شود، بلکه یک پیش بینی برای آینده است که اگر خدای نکرده یکی از طرفین ناسالم بود یا امکان ادامه زندگی وجود نداشت، زن هم همانند مرد بتواند، به سهولت طلاق خود را با استناد به این شروط بگیرد. پیشنهاد می کنم بین پذیرش مهریه بالا یا وکالت در طلاق(حق طلاق) یک مورد را انتخاب کنید.

همین حالا از بهترین آتلیه های عروس تهران درخواست قیمت کن.

لطفا کمی صبر کنید...